Kilpailun säännöt

Suomen paras verkkokauppa -kilpailun säännöt

Laadittu 14.3.2018. Päivitetty ilmoittautumisajan osalta 9.4.2018.

Järjestäjä

Checkout Finland Oy
Pyhäjärvenkatu 5 C
33200 Tampere
asiakaspalvelu(at)op-verkkokauppakokemus.fi

Järjestäjä on osa OP Ryhmää.

 1. Osallistumisoikeus

  Kilpailuun osallistuminen on mahdollista kaikille suomalaisille verkkokaupoille eli verkkokaupoille, joita ylläpitää Suomeen rekisteröity yhtiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Kilpailussa verkkokauppa määritellään sellaiseksi verkkosivustoksi, joiden tuotteen tai palvelun voi ostaa ja maksaa verkossa. Kilpailuun eivät voi osallistua ulkomaalaiset verkkokaupat, eikä kilpailun järjestäjien, yhteistyökumppaneiden tai rahoittajien kokonaan tai osittain omistamat verkkokaupat.

 2. Osallistumisaika

  Kilpailun ilmoittautuminen alkaa 14.3.2018 klo 09:00 ja kestää 22.4.2018 klo 23:59 asti. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautuneita ei hyväksytä kilpailuun.

  Varsinaisen kilpailun kesto on 16.4-.13.5.2018. Vain tänä aikana kerätty asiakaspalaute huomioidaan itse kilpailussa.

  Kilpailun voittajat ovat selvillä 31.5.2018 mennessä.

 3. Osallistuminen

  Kilpailuun osallistuminen edellyttää OP Verkkokauppakokemus -palvelun (”Palvelu”) käyttöä kilpailun aikana. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen. Palvelun käytöstä ei kuitenkaan peritä maksua kilpailun aikana, eikä Palvelun käyttö sido osallistujaa kilpailun jälkeen. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröityneen yrityksen puolesta toimivien henkilötietojen käsittelyä. Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Palvelun verkkosivuilla olevasta tietosuojaselosteesta.

  Kilpailuun osallistuminen vaatii Palvelun käyttöehtojen hyväksymisen. Käyttöehdot löytyvät Palvelun verkkosivuilta. Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa kilpailuun osallistuvien palautedatan oikeellisuudesta tai järjestelmän toimivuudesta.

  Kilpailussa on kaksi kilpailukategoriaa.

  1. Pienet ja keskisuuret verkkokaupat, joiden liikevaihto oli alle 2 M€ vuonna 2017
  2. Suuret verkkokaupat, joiden liikevaihto ylitti 2 M€ vuonna 2017

   

  Kilpailussa kerättävä asiakaspalaute kerätään Palvelun avulla. Muulla tavalla kerättyä dataa ei hyväksytä kilpailuun. Tieto kerätään osallistujan verkkokaupasta verkkolomakkeilla tai heidän asiakkailtaan sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla näihin verrattavilla tavoilla. Kilpailussa käytetyt kyselyt ovat yhteismitallisia, kaikille osallistujille samat, eikä niitä voi muuttaa kilpailun aikana.

  Verkkokaupan tulee saada palautetta kisan aikana vähintään 50 kpl pienten ja keskisuurten verkkokauppojen sarjassa tai yli 100 kpl suurten verkkokauppojen sarjassa, jotta verkkokauppa on mukana lopullisessa voittajien valinnassa.

  Voittaja valitaan kerätyn datan perusteella siten, että siinä huomioidaan kaikkien arvioitujen verkkokaupan asiakaskokemuksen vaiheiden keskiarvo. Voittaja on se verkkokauppa, jolla kokonaisdatan keskiarvo on paras.

  Kilpailussa voidaan jakaa myös kunniamainintoja.

  Kilpailun aikana molempien kilpailukategorioiden kymmenen parhaan senhetkisen verkkokaupan nimet ovat nähtävillä Palvelun verkkosivuilla. Huomioithan, että top10-listat saattavat päivittyä pienellä viiveellä. Kilpailun jälkeen kilpailun voittajien tulokset (keskiarvo tai prosentuaalinen suoriutuminen) voidaan julkistaa. Yksittäisen yrityksen palautedataa ei jaeta tai näytetä muille osallistujille.

 4. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

  Kilpailun voittajat palkitaan seuraavasti:

  • Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan kahden päivän messulipuilla (1 kpl per verkkokauppa) verkkokaupan suurimmille globaalimessuille The Internet Retailer Conference & Exhibition -tapahtumaan Chicagossa kesäkuussa 6.-7.6.2018
  • Molempien kilpailusarjojen voittajille myönnetään Verkkoteollisuuden yhdessä kuluttajaviranomaisten kanssa julkaisema Luotettavaa toimintaa -laatumerkki. Huomioithan, että laatumerkin käyttöön voi liittyä lisäedellytyksiä. Lue lisää: http://www.verkkoteollisuus.fi/laatumerkki.html
  • Molempien sarjojen toiseksi parhaat palkitaan lipuilla (1 kpl per verkkokauppa) Kaupan liiton järjestämään Kaupan Trendit -tapahtumaan 9.10.2018

   

  Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin palkinnoissa. Palkinnot eivät ole vaihdettavissa rahaan, tavaraan tai muuhun tapahtumaan eikä niistä saa hyvitystä.

  Järjestäjä ei vastaa mahdollisista kustannuksista, joita voi liittyä palkintojen hyödyntämiseen, kuten matkustuskustannuksista. Järjestäjä vastaa kuitenkin palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

  Palkinnot toimitetaan voittajille kilpailun rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjen yhteystietojen avulla. Voittajille ilmoitetaan voitosta siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on rekisteröinyt kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä.

  Voittaneiden verkkokauppojen nimet voidaan julkaista OP Ryhmän ja kilpailun kumppaneiden sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla.

  Voittajille ilmoitetaan voitosta 31.5.2018 mennessä.

 5. Järjestäjän vastuu

  Osallistujat vapauttavat Checkout Finland Oy:n sekä kilpailun muut nimetyt yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjä ja kilpailun muut nimetyt yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnoista tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

  Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa osallistujien itse tekemästä markkinoinnista.

  Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista tiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

 6. Muut ehdot

  Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Checkout Finland Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Checkout Finland Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin sen toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Checkout Finland Oy:llä on oikeus evätä osallistuja kilpailusta, mikäli osallistuja rikkoo näitä sääntöjä.

Kilpailussa kerättyä anonyymiä palautedataa voidaan käyttää Suomen verkkokaupan tilan tutkimukseen ja muihin raportteihin sekä markkinointiin.

Kilpailun järjestämisessä noudatetaan Suomen lakia.